Loading


OLSZTYN. Ideą kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” jest pozyskanie pamiątki kojarzącej się z regionem, symbolizującej kulturę, tradycje i lokalne zwyczaje. Przedsięwzięcie jest organizowane od 2007 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje.

- Nasze województwo jest bardzo zróżnicowane pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym - tłumaczy marszałek Gustaw Brzezin. – Z doświadczenia wiemy, jak bardzo trudno jest stworzyć pamiątkę, która odzwierciedli charakter całego regionu. Chcemy pobudzić wśród twórców chęć poszukiwania regionalnych wyróżników oraz czerpania inspiracji z kultury ludowej i historii Warmii i Mazur.

Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Dla turystów powinny stanowić cenną pamiątkę z pobytu, przywoływać wspomnienia i zachęcać do ponownego odwiedzenia. Z kolei mieszkańcom regionu sprzyjać tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: 5 tys. zł. (nagroda I stopnia), 3 tys. zł. (nagroda II stopnia) oraz 2 tys. zł. (nagroda III stopnia).
Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl (zakładka turystyka i promocja).

Urząd Marszałkowski w Olsztynie