Loading

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Gustaw Brzezin spotkał się 9 marca w Ostródzie z sołtysami. Z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości stu sołtysów ze wszystkich gmin naszego województwa zostało wyróżnionych za codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnych. W tym szacownym gronie znalazł się przedstawiciel gminy Gołdap - Marian Milewski, sołtys miejscowości Jany, który swą funkcję pełni od 40 lat.


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.