Loading

To, jak wygląda wieś zależy w dużej mierze od gospodarności jej mieszkańców i zaangażowania wybranego przez nich sołtysa. 12 marca z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Gołdapi Tomasz Luto spotkał się z włodarzami sołectw gminy Gołdap, by podziękować im za pracę na rzecz społeczności wiejskich.

- Szanowni państwo, chciałbym gorąco podziękować za wielomiesięczną owocną współpracę – powiedział burmistrz Gołdapi Tomasz Luto – To dzięki wam znam problemy naszej społeczności. Doceniam trudną i wymagająca zaangażowania pracę. Pamiętajcie, że macie we mnie sojusznika we wszelkich staraniach ukierunkowanych na dobro waszych sołectw i całej gminy.

Na terenie gminy Gołdap znajdują się aż 32 sołectwa. Każde z nich posiada sołtysa, który oprócz funkcji administracyjnych związanych z przekazywaniem informacji mieszkańcom oraz poborem podatków, reprezentuje ich w kontaktach z gminą. Każde sołectwo dysponuje również funduszem sołeckim, czyli pewną kwotą w budżecie gminy, którą mieszkańcy mogą przeznaczyć na realizację najważniejszych dla sołectwa inicjatyw zgodnie z ich wolą.

Urząd Miejski w Gołdapi


Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.