Loading
 
 
 
 

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o zmianach w obwodach głosowania (prościej mówiąc gdzie i w którym lokalu wyborczym oddajemy swój głos) oraz w okręgach wyborczych (czyli okręgi, w których wybieramy swoich kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji ).

Wybory to święto demokracji i powinniśmy w nim wziąć udział jak najliczniej. Żeby ułatwić każdemu dotarcie do swoich lokali, gmina Gołdap w niedzielę zapewni bezpłatny transport do lokali wyborczych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi rozpoczęło prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Gen. Sikorskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także uśmiechu każdego dnia.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto

Można dyskutować o kierunkach rozwoju czy priorytetach inwestycyjnych, jednak o liczbach się nie da. A te są jednoznacznie korzystne dla działalności gminy.


Wyrazy głębokiego współczucia
Jarosławowi Słomie
oraz jego rodzinie i najbliższym
z powodu śmierci MATKI
składa Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto.  


Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał dziś umowę na kolejną inwestycję wiejską.

Jutro, tj. w sobotę 29.09.2018, po godz. 13.00 planowane są prace związane z oznakowaniem poziomym miejsc parkingowych od strony południowej oraz wschodniej Placu Zwycięstwa.

Burmistrz Gołdapi w imieniu Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego informuje, że wróciły podpisane przez wojewodę protokoły z szacowania szkód suszowych.

Okres jesienny to czas infekcji i zwiększonej ilości zachorowań na grypę. Już drugi raz mieszkańcy gminy Gołdap, którzy ukończyli 65. rok życia będą mogli od przyszłego tygodnia skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej.

W miejscowościach Dąbie i Boćwiński Młyn (w miejscach, gdzie doprowadzenie oświetlenia ulicznego jest zbyt kosztowne) oraz w miejscowości Pogorzel w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 zostały zakupione i zamontowane lampy solarne.

Mieszkańcy wsi najlepiej znają swoje potrzeby i wiedzą na co chcą przeznaczyć pieniądze. W 2018 roku w ramach środków z funduszy sołeckich w kilku miejscowościach zostały zakupione urządzenia zabawowe na place zabaw, natomiast boiska i świetlice wiejskie wyposażone w akcesoria sportowe.

Burmistrz złożył do rady miejskiej wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na budowę mieszkań komunalnych.

Gmina Gołdap na wniosek gołdapskich wędkarzy wystąpiła do Polskiego Związku Wędkarskiego z propozycją współpracy.

Gmina Gołdap złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Kośmidry. Pieniądze mają pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.