Loading

Aby trwale wyeliminować zagrożenie, potrzebne są wieloletnie, skoordynowane działania. Dlatego w tym roku gmina złożyła ko¬lejny wniosek do WFOŚiGW.

We wtorek, 20 marca w świetlicy w Kozakach odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w tej sprawie. W najbliższych dniach zostaną zorganizowane spotkania burmistrza z mieszkańcami.

Gmina Gołdap zaprasza na kolejne warsztaty rekreacyjno-ruchowe organizowane w ramach projektu "Parki Przyjaźni 2".

Gmina Gołdap przystąpiła do realizacji pilotażowego programu teleopieki współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W czwartek, 15 marca, w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał z firmą budowlaną prowadzoną przez Tomasza Iszkułę umowę dotyczącą realizacji prac, które pozwolą zmienić mieszczący się przy Szkole Podstawowej nr 3 magazyn w nowoczesną garncarnię.

To, jak wygląda wieś zależy w dużej mierze od gospodarności jej mieszkańców i zaangażowania wybranego przez nich sołtysa.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Gustaw Brzezin spotkał się 9 marca w Ostródzie z sołtysami.

W sobotę, 10 marca, w gołdapskiej hali OSiR odbył się XVII Turniej Piłki Nożnej Lektorów o Puchar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura.

Na stronie goldap.pl został opublikowany harmonogram odbioru odpadów.

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa. Wszystkim sołtysom dziękujemy za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnych społeczności. Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

W piątek, 9 marca, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Gołdapi Sp. z o.o. umowę związaną z realizacją projektu pt. „Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”.

Z okazji Dnia Kobiet życzę Wszystkim Paniom spełnienia marzeń, satysfakcji i radości życia. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was dniem szczególnym i radosnym.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

Kilkudziesięciu, w większości bardzo młodych gołdapian, skorzystało z zaproszenia, by poznawać sekrety narciarstwa biegowego.