Loading


GOŁDAP. Przedstawiciele gołdapskiej Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami Technikum i Szkoły Zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. W czasie spotkania rozmawiano o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, cyberprzemocy, bezpieczeństwie kierowców i pieszych na drodze, ale także o aplikacji „Moja Komenda”.

Policyjni profilaktycy (asp. szt. Tomasz Dobrzyński, mł. asp. Marta Anuszkiewicz) poruszyli po raz kolejny temat cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że to negatywne zjawisko w jednej z odmian, opiera się na sms-ach i e-mailach o obraźliwej treści, przybierając formę zastraszania, gróźb lub poniżania kogoś w internecie lub przy użyciu telefonów komórkowych. Formą cyberprzemocy jest także dręczenie poprzez używanie komunikatorów społecznościowych, dokonywanie wpisów na forach dyskusyjnych, robienie zdjęć komórkami, rejestrowanie filmów i udostępnianie ich w internecie bez zgody osoby nagrywanej. Celem powtarzanych zajęć z młodzieżą jest wypracowanie prawidłowej reakcji w sytuacjach związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy. Młodzież poprzez sieć kontaktuje się ze swoimi znajomymi, gra w gry dostępne na platformach, mając w ten sposób dostęp do treści, które nie zawsze skierowane są do nich. Uczniowie dowiedzieli się, że jako użytkownicy internetu powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialność za swoje działania w sieci.

Dzielnicowi poruszyli temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, zwłaszcza w bezpieczeństwie kierowców i pieszych na drodze. Przypomnieli o konieczności noszenia elementów odblaskowych, zakładaniu kamizelek odblaskowych, szczególnie przez poruszających się od zmierzchu do świtu po drogach publicznych. Policjanci przedstawili ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazali zasady rekrutacji do policji, zachęcali do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. Podkreślali, że praca w policji może być dobrym kierunkiem w wyborze przyszłej pracy zawodowej.

Elżbieta Krynicka, pedagog
ZSZ w Gołdapi