Loading


GOŁDAP / WARMIA I MAZURY. „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki” - to cytat Glenna Domana. Takie przesłanie niesie za sobą wojewódzki konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Głównym zadaniem konkursu jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Właśnie ruszył VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Mogą oni chwycić za przysłowiowy „pędzel”, aby przekazać posiadaną wiedzę z zakresu czyhających zagrożeń, a przede wszystkim sposobów bezpiecznego zachowania. Na 12 laureatów konkursu czekają liczne nagrody i niespodzianki, które zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

  • I etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych szkoły wybierają nie więcej niż po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy 1, klasy 2 i klasy 3) i przesyłają je do KPP w Gołdapi (Gołdap, ul Mazurska 33) do 13 kwietnia 2018r.
  • II etap powiatowy - spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej (klasy 1, klasy 2 i klasy 3). Wybrane prace zostaną przesłane do wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do 11 maja 2018r.
  • III etap wojewódzki - komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów konkursu w każdej grupie wiekowej (klasy 1, klasy 2 i klasy 3). Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w 8 czerwca 2018r.

Organizatorami konkursu są policjanci z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

W roku ubiegłym do konkursu przystąpiło 159 szkół podstawowych, 2989 dzieci wykonało prace plastyczne. Konkurs niewątpliwie ma duży wpływ w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych i jest dobrą okazją na zweryfikowanie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Dlatego gorąco zachęcamy szkoły i uczniów do uczestnictwa w konkursie.

KPP w Gołdapi