Loading


GOŁDAP. 2 marca w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie zespołu ds. dróg w powiecie gołdapskim. Obok starosty i wicestarosty udział wzięli w nim przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu: burmistrz Gołdapi, wójt Bań Mazurskich, przewodniczący rady gminy Dubeninki, a także pracownicy merytoryczni.

Przewodnim tematem posiedzenia było omówienie dotychczasowych starań powiatu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje drogowe, w tym m.in. na przebudowę ulic: Nadbrzeżnej, Cichej, Małej i Zielonej w Gołdapi oraz wskazanie dostępnych źródeł finansowania zarówno krajowych, unijnych, jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Podczas posiedzenia wskazano na pilną potrzebę wykonania remontów dróg powiatowych. Zarząd dróg zaproponował realizację remontów metodą powierzchniowego utrwalenia, która zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dając równocześnie szansę na zmniejszenie wydatków związanych z corocznymi remontami cząstkowymi nawierzchni.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi