Loading


GOŁDAP. Z roku na rok rośnie zadłużenie mieszkańców i firm wobec gminy Gołdap. Na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku wynosiło prawie 9 milionów złotych. Osoby fizyczne winne były 5.241.718,10zł, osoby prawne 3.756.948,96zł.

Największe zadłużenie było z tytułu podatków lokalnych, bo aż 6.229.256,54zł. Z tytułu najmu i dzierżawy wierzytelności gminy wynosiły 1.892.834,17zł, z tytułu użytkowania wieczystego 498.846,55zł, za gospodarowanie odpadami 282.989,66zł.

Najbardziej zadłużona osoba fizyczna z tytułu podatków lokalnych winna była gminie 510.532,30zł, zaś z tytułu najmu i dzierżawy 53.550,90zł. Najbardziej zadłużona osoba prawna z tytułu podatków lokalnych miała do zapłaty 1.363.927,30zł.

*) podane kwoty są według stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 roku