Loading


BANIE MAZ. Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, wczoraj w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie wójta z sołtysami z terenu gminy Banie Mazurskie. Podczas niego wójt Łukasz Kuliś życzył zebranym przedstawicielom sołectw dalszych sukcesów i wytrwałości w sprawowanych przez nich funkcjach oraz docenił ich trud włożony w to, by mieszkańcom poszczególnych sołectw żyło się jak najlepiej. Nie zabrakło również rozmów o bieżącym funkcjonowaniu Urzędu Gminy, jak i tych dotyczących m.in. stanu dróg powiatowych oraz działań dążących do poprawy zasięgu telefonii komórkowej. Spotkanie to przebiegło w miłej atmosferze. W ramach uznania zasług każdy z przybyłych na to spotkanie sołtysów otrzymał zestaw gminnych upominków oraz gadżetów.

UG w Baniach Mazurskich