Loading


BANIE MAZ. 16 stycznia Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich zorganizowała warsztaty papiernicze dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich i uczniów Szkoły Podstawowej w Lisach. Zajęcia miały na celu przybliżenie historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak, aby w obecnej dobie internetu uświadomić dzieciom i młodzieży, jaką rolę odgrywa wciąż papier. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z początkami piśmiennictwa: ręcznie czerpali papier z masy papierowej, barwili papier techniką japońską, pisali gęsim piórem oraz odciskali pieczęcie lakowe. Wszystkie własnoręcznie wykonane prace uczestnicy spotkania otrzymali do domu. Dziękujemy firmie „Kalander” za przeprowadzone warsztaty.

GBP w Baniach Maz.