Loading


BANIE MAZ. Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich podsumowano II edycję konkursu na „Najładniejszą dekorację bożonarodzeniową domów i posesji w gminie Banie Mazurskie”. Ogłoszono go w grudniu, a skierowany był do mieszkańców całej gminy. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 6 uczestników.

Zgłoszone posesje 5 stycznia oceniła komisja w składzie: Zofia Gwóźdź, Maja Ratomska i Jacek Rakowski, którą powołała dyrektor GOKiP. Oto wyniki:
  I miejsce - Urszula Świerzbin
  II miejsce - Dorota Horodko
  III miejsce - Łucja Ługin
  IV miejsce - Krystyna Karp
  V miejsce - Grzegorz Ułanowicz
  VI miejsce - Iwona Wałejko

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Wręczyli je wójt gminy Łukasz Kuliś oraz dyrektor GOKiP Beata Budzińska.