Loading


BANIE MAZ. Projekt pt. „Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość”, złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich, otrzymał dotację i będzie realizowany w ramach Programu „Równać Szanse 2017 - Regionalny Konkurs Grantowy". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wszystkie zaplanowane działania zostaną wykonane w terminie od lutego do sierpnia 2018 roku przez młodzież z terenu gminy Banie Mazurskie.

Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Program „Równać Szanse” kierowany jest do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Uzyskane fundusze pozwolą na realizację zaplanowanych w projekcie działań.

GBP w Baniach Maz.