Loading


BANIE MAZ. Rada gminy w Baniach Mazurskich uchwaliła dziś budżet gminy na rok 2018. Decyzja nie była jednogłośna. Uchwały w tej sprawie nie poparli: Kinga Kawczyńska, Marek Sawków i Karol Szablak. Pozostali, z wyjątkiem nieobecnego Przemysława Kowalskiego, zagłosowali za.

Dochody budżetu planowane są w wysokości 16.015.000zł, w tym majątkowe 443.137zł. Wydatki mają wynieść 16.115.000zł, w tym majątkowe 557.000zł. Deficyt budżetu wyniesie zatem 100.000zł.

W mojej ocenie jest to budżet bardzo dobry, który kolejny raz pokazuje jak i w którym kierunku nasza gmina idzie. Rok 2017 był naprawdę bardzo dobrym rokiem, kolejny zapowiada się równie ciekawie. Mam nadzieję, że większość problemów, które były do tej pory, uda się rozwiązać.

Łukasz Kuliś, wójt gminy Banie Mazurskie